NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme komplexné služby od návrhu až po finálnu realizáciu stavby aj s možnosťou návrhu financovania.

PORADENSTVO A ODBORNÁ ČINNOSŤ

V rámci našej odbornej činnosti a poradenských služieb zabezpečujeme merania a analýzy aktuálneho stavu vašich stavieb, vrátane statického posúdenia objektov, termovízie či energetického auditu.

Termovízia je veľmi dôležitý nástroj, ktorý dokáže zmapovať systémové poruchy a nedostatky stavby, predovšetkým však kritické miesta, ktorými z budovy uniká teplo a generuje tepelné straty, takzvané tepelné mosty. Na základe zistení potom pripravíme energetický audit, ktorého súčasťou je návrh riešení na zníženie energetickej náročnosti stavby. Na energetický audit potom nadväzuje technicko-ekonomická štúdia, ktorá hovorí o návratnosti investície do rekonštrukcie bytového domu, ako aj o predpokladaných výdajoch na tvorbu fondu opráv a údržby.

Súčasťou našej práce je vypracovanie potrebnej dokumentácie, ktorá je súčasťou schvaľovacích procesov, ako je vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu bytového domu.

INŽINIERING

Naša spoločnosť má dvorný projektový tím, ktorý sa postará o zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie potrebnej na obnovu bytového domu. V duchu motta "všetko pod jednou strechou" sa teda klientom dokážeme postarať aj o takéto náročné podklady.

Je veľmi dôležité, aby bola celá projektová dokumentácia vypracovaná kvalitne, pretože od nej závisí správny a bezpečný priebeh celej revitalizácie. Náš projektant vypočíta predbežný časový horizont rekonštrukcie, zaradí do plánu technologické prestávky, určí spôsob montáže či odkontrolovanie jednotlivých úsekov stavebným dozorom. Dobrý projekt vždy zohľadňuje predstavy vlastníkov, normy, predpisy a technologické postupy.

Súčasťou našich služieb je aj návrh farebného riešenia a vytvorenie vizualizácie, na základe ktorej si klienti môžu urobiť jasnú predstavu o tom, ako bude ich bytový dom po obnove vyzerať.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Máme dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v obnove bytových domov. Vďaka serióznym vzťahom so subdodávateľmi dokážeme bez problémov pokryť komplexnú škálu stavebných činností, ktoré vedú k úspešnému  zrealizovaniu obnovy bytového domu.

Tieto činnosti obsahujú:
- zateplenie a rekonštrukcia strechy
- zateplenie obvodového plášťa
- zateplenie stropov pivníc a pivničných           priestorov
- komplexná rekonštrukcia balkónov a lodžií
- montáž nových balkónov a lodžií(hliníkové a betónové)
- výmena spoločných rozvodov teplej a studenej vody, kanalizácie a plynu
- vyregulovanie alebo doregulovanie celého vykurovacieho systému
- výmena  elektrických rozvodov spoločných priestorov
- montáž kamerových systémov
- výmena okien a dverí
- výmena bleskozvodov
- rekonštrukcia okapových chodníkov
- rekonštrukcia výťahov
- montáž klampiarskych prvkov a konštrukcií
- iná rekonštrukcia

ČISTENIE FASÁD

Prečo čistiť fasádu? Hlavným dôvodom je Vaše zdravie! Dôležitá je skutočnosť, že spóry plesní sa z fasády môžu šíriť ovzduším do vnútorných obytných častí domov aj pri vetraní a následne u niektorých jedincov spôsobovať alergickú reakciu.